Rosenlunds Herrgårds Vänner, genom dess styrelse, vill härmed lämna följande vision inför framtiden. Skulle vår vision bli verklighet före 2030 har vi givetvis ingenting emot det.

År 2030 är Jönköpings kommun Sveriges och Norra Europas
främsta trädgårdskommun alla kategorier!

Trädgårdsturistnäringen blomstar genom att Jönköpings kommun kan erbjuda flera olika trädgårdar där Rosenlund med Herrgården, Rosariet, Posses trädgård, Stallet och Annexet utgör ”finrummet”. ”Vardagsrummet” erbjuder vi på Brunstorps gård med bl a genbank av fruktträd. ”Lekrummet” återfinns i Stadsparken med möjlighet till lek och spel. ”Köket” har vi på Visingsö med Örtagården, som då blomstar i all sin prakt. Till sist kan kommunen erbjuda det ”spektakulära” på Gunillaberg genom samarbete med Tage Andersen.

Hur har då Jönköping kommit dit till 2030?

Genom ett fortsatt idogt arbete efter det att Rosenlunds Herrgård efter invändig renovering har öppnat upp i februari 2017 så har kommunen fortsatt med Rosenlundsområdet på följande sätt:

• Stallet är renoverat till ett trevligt lunch- och middagsställe där servering sker både i byggnaden och i de uppförda växthusen (orangerierna). De sistnämnda hålls uppvärmda för servering även på vintern.
• Till stallet har man även byggt en bod för försäljning av trädgårdsprodukter, allt från växter till böcker och redskap.
• Bröllop sker både i Rosariet och i Herrgården. Företrädesvis hålls bröllopsfesten i Stallet men undantag kan göras för en bröllopslunch som kan serveras i Herrgården för ett mindre sällskap.
• Rosariet, som redan idag är ett av Sveriges förnämsta rosarier, fortsätter att utvecklas genom ständig förnyelse. Bl a att i framtiden arrangeras årligen Sveriges största Rosfestival i Jönköping. Festivalen hålls sista helgen i juli månad och tusentals rosälskare kommer till vår stad och firar Rosen.

• Posses Park som redan idag är utpekad i Arkeologisk rapport 2011:32 enligt följande:

”Den dolda parken vid Rosenlund utgör en i många avseenden sensationell
upptäckt, såväl i ett inhemskt som ur ett internationellt perspektiv. Den tydliga bild georadarundersökningen givit antyder att detta kan bli ett trädgårdshistoriskt forskningsobjekt av högsta dignitet. Med moderna analysmetoder skulle det vara möjligt att identifiera de växter som prytt baronens rabatter, liksom de träd och buskar som kantat gångarna. Ett återskapande ligger inom möjligheternas ram. Här finns ett spännande
tillfälle att ge Jönköping en ny sevärdhet av yppersta klass!”

Parken har gett många turistarkeologer glädjestunder under årens lopp och parken är idag återställd i 1788 års anda.

• Annexet är renoverat med rum för uthyrning och sköts av dem som har hand om driften för hela området.
• Till områdets aktiviteter har även lagts och utvecklats ett område som ligger norr om Villa Solvik. Det har tidigare varit en handelsträdgård, men är idag utvecklat till ett område för grön rehabilitering. Där odlar man grönsaker, som man förser serveringen i Stallet med.
• Aktiviter i området är historieberättande visningar av Herrgården, förutom den användning som redan finns idag, teater, sommarkonserter i Posses park och Rosariet. Trädgårdsutbildningar både i grönsaks-, blom och rosodling i samarbete med Tenhults Lantbruksgymnasium.

Detta var bara ett axplock av alla aktiviteter som kommer att erbjudas både turister från när och fjärran samt givetvis våra kommuninnevånare.

Jönköping 2017-03-05

Rosenlunds Herrgårds Vänner Ideell Förening

Lena Wahlgren
Ordförande 2017