Rosenlunds Herrgårds Vänner (RHV) höll årsmöte söndagen den 29 mars 2015. Mötet hölls på Lindgården, Jönköping, då Rosenlunds Herrgård inte är tillgänglig för föreningen efter årsskiftet.

Ett trettiotal medlemmar kom till mötet för sedvanliga årsmötesförhandlingar. Till ordförande att leda förhandlingarna valdes kultur – och fritidsnämndens ordförande Peter Jutterström. Tidigare styrelse omvaldes och för kommande år valdes sju ledamöter av vilka omvaldes Lena Wahlgren (ordförande), Carin Boman och Rolf Johnson. Kvarstående ledamöter är Birgitta Nilsson, Christina Almgren, Per Rudenstam och Lennart Angselius. Lennart Lindberg, som avböjt omval, tackades för sina insatser.

Medlemmarna fick också lyssna till representanter från Tekniska kontoret.

Daniel Islann informerade om upprustningen av Herrgården och Stallet samt visade de förslag som presenterats av BSV Arkitekter. Arbetet med att renoveringen av herrgården har börjat med att man rivit den gamla 40-talsinredningen för att se vad som finns att bevara från 1700-talet. Arbetet sker i samarbete med Anders Franzén, Länsmuseet.

Björn Kalin informerade om vad som hänt gällande den fornminnesförklarade Posses park och presenterade ritningar över de önskemål om upprustning av hela området som lagts fram.

Från Vännerna efterlystes att kommunen tillsätter en projektledare, som skall hålla i utvecklingen för hela området, för att på så sätt få en helhetssyn och även ta med Annexet. För detta finns idag inte på kommunens agenda.

Peter Jutterström informerade kort om det nuvarande läget och planerna gällande Rosenlunds Herrgård och dess omgivningar samt att föreningslivet skall involveras i herrgårdens innehåll. Konstaterades att för ombyggnation av Stallet samt Posses park finns ännu inga medel avsatta i kommunens budget men att arbetet fortsätter för att ta fram planer, innehåll och finansiering.

Medlemmarna fick också information om att under 2015 kommer föreningen ha en begränsad verksamhet då herrgården inte är tillgänglig. Den 30 maj kommer dock en vårutflykt till Tjolöholm att genomföras. Information om detta kommer att finnas här på hemsidan.

 

ppt Ladda hem bildspelet från arkitekterna på framtidsplanerna