Projektbeskrivning

KulturDagNatt på Herrgården

Den 27 och 28 september ställde forna folkhögskoleelever ut sina arbeten.
Konstnär Ann Jansson berättar om sin tid som lärare på folkhögskolan.