RHV_620x140

Föreningens syfte är att arbeta med att få en användning av Rosenlunds Herrgård (RH) i Jönköpings kommun som tar tillvara kommuninnevånarna och besökare i Jönköping kommuns intressen för RH:s tillgänglighet i framtiden.

Den ideella föreningens skall

• arbeta för att göra ett verksamhetsområde av Rosariet, Parken och Herrgården
• vara en rådgivande part till eventuell verksamhetsutövare i RH
• tillföra kunskap och erfarenhet
• arbeta för att hitta finansiering för renovering och bevaring

Den ideella föreningens medlemmar
Till medlem i RHVs antas personer och intresserade, som vill se ett bevarande av  RH med tillgänglighet för allmänheten. Till föreningen kan med fördel knytas samverkanspartners såsom företag, myndigheter och andra offentliga organ som kommuner och landsting, kooperativ, studieförbund och intresseorganisationer m fl.

Omedelbar handlingsplan
Bilda arbetsgrupper som arbetar med bl a följande:

• Namninsamling och medborgarförslag
• Fastighets och byggnadsgrupp
• Finansierings- och samverkansgrupp
• Framtidsgrupp