Nyheter

Hem/Nyheter/
15 06, 2015

Kära Herrgårdsvänner!

Av |2015-06-17T08:26:25+02:002015-06-15|Kommentarer inaktiverade för Kära Herrgårdsvänner!

Juni 2015

Många av er medlemmar undrar vad som händer. Här kommer kortfattat den information vi har.

Tekniska kontoret har delat upp arbetet med Herrgården, Posses park och gamla Stallet på tre olika handläggare. Arbetet med Herrgården håller Daniel Islann i.

Hur går det då med Herrgården? Invändigt har man tagit bort de ändringar, som gjorts på 30-50 – talen. Det har givit kunskap till vad som måste göras, så att man tillsammans med antikvariska myndigheter kan ta fram ett anbudsunderlag. Därefter skickas anbudsförfrågan ut enligt lagen om offentlig upphandling. När anbud antagits kan man sätta igång arbetet. Förmodligen blir det någon gång nästa vår.

• Posses park ansvarar Björn Kallin för. Här finns framtaget ett förslag om hur man i etapper skall kunna renovera den. Några pengar för det arbetet finns inte avsatt i kommunens budget.
• Stallet ansvarar Daniel Håkansson för. Även här finns ritningar över hur man skulle kunna bygga om, men inte heller här är några pengar avsatta.

För över ett år sedan beslutade fullmäktige att Herrgården ska vara kvar i kommunal ägo. Den ska både användas som intern konferensanläggning och för allmänheten till olika offentliga arrangemang. Vi i styrelsen har efterlyst att kommunen tar ett helhetsgrepp om Herrgårdsområdet med alla byggnader och Rosariet till en plats där människor kan mötas. Våra förslag på kort sikt är följande:

• Att man tillsätter en projektledare som håller ihop de olika delprojekten till en helhet och även ser till att man söker olika bidrag.
• Att man tar fram en plan och ett handlingsprogram för ”Rosenlunds herrgårds liv och innehåll” i framtiden. Det är nödvändigt för att kunna söka olika bidrag

Vi har uppvaktat ansvariga politiker om detta. Tyvärr har vi ännu inte sett något resultat i den riktningen.

Som vi meddelade på vårt årsmöte i april kommer föreningen att minska på programverksamheten eftersom vi inte längre har tillgång till Herrgården. För er information så blev vi tyvärr tvungna att ställa in vår resa till Tjolöholm på grund av för litet intresse. Det kändes lite trist, men vi får ta nya tag!

På Rosens dag 5 juli mellan kl. 13–17 har tekniska lovat att ha Herrgården öppen så att man får titta in och se hur det ser ut nu. Du kommer då att träffa Daniel Islann, några i styrelsen samt medlemmar.

Fortsättningsvis kommer vi att informera på föreningens hemsida (www.rosenlundsherrgard.se) eller under föreningskontakten i JP.

Vi önskar er alla en trevlig och härlig sommar och ser fram mot att hela Rosenlunds Herrgårdsområde en dag blir färdigt till en fantastisk helhet.

Föreningen behövs fortsatt som påtryckare!

Styrelsen för Rosenlunds Herrgård

Om du glömt att betala årsavgiften så blir vi glada om du sätter in 100 kr på BG 451-7538. TACK!

16 04, 2015

Vad hände på årsmötet 29 mars 2015?

Av |2017-03-01T22:12:31+01:002015-04-16|Kommentarer inaktiverade för Vad hände på årsmötet 29 mars 2015?

Rosenlunds Herrgårds Vänner (RHV) höll årsmöte söndagen den 29 mars 2015. Mötet hölls på Lindgården, Jönköping, då Rosenlunds Herrgård inte är tillgänglig för föreningen efter årsskiftet.

Ett trettiotal medlemmar kom till mötet för sedvanliga årsmötesförhandlingar. Till ordförande att leda förhandlingarna valdes kultur – och fritidsnämndens ordförande Peter Jutterström. Tidigare styrelse omvaldes och för kommande år valdes sju ledamöter av vilka omvaldes Lena Wahlgren (ordförande), Carin Boman och Rolf Johnson. Kvarstående ledamöter är Birgitta Nilsson, Christina Almgren, Per Rudenstam och Lennart Angselius. Lennart Lindberg, som avböjt omval, tackades för sina insatser.

Medlemmarna fick också lyssna till representanter från Tekniska kontoret.

Daniel Islann informerade om upprustningen av Herrgården och Stallet samt visade de förslag som presenterats av BSV Arkitekter. Arbetet med att renoveringen av herrgården har börjat med att man rivit den gamla 40-talsinredningen för att se vad som finns att bevara från 1700-talet. Arbetet sker i samarbete med Anders Franzén, Länsmuseet.

Björn Kalin informerade om vad som hänt gällande den fornminnesförklarade Posses park och presenterade ritningar över de önskemål om upprustning av hela området som lagts fram.

Från Vännerna efterlystes att kommunen tillsätter en projektledare, som skall hålla i utvecklingen för hela området, för att på så sätt få en helhetssyn och även ta med Annexet. För detta finns idag inte på kommunens agenda.

Peter Jutterström informerade kort om det nuvarande läget och planerna gällande Rosenlunds Herrgård och dess omgivningar samt att föreningslivet skall involveras i herrgårdens innehåll. Konstaterades att för ombyggnation av Stallet samt Posses park finns ännu inga medel avsatta i kommunens budget men att arbetet fortsätter för att ta fram planer, innehåll och finansiering.

Medlemmarna fick också information om att under 2015 kommer föreningen ha en begränsad verksamhet då herrgården inte är tillgänglig. Den 30 maj kommer dock en vårutflykt till Tjolöholm att genomföras. Information om detta kommer att finnas här på hemsidan.

 

ppt Ladda hem bildspelet från arkitekterna på framtidsplanerna

 

 

16 04, 2015

OBS! Resan inställd pga för litet intresse – Vårutflykt till Tjolöholms Slott

Av |2017-03-01T22:12:31+01:002015-04-16|Kommentarer inaktiverade för OBS! Resan inställd pga för litet intresse – Vårutflykt till Tjolöholms Slott

Lördagen den 30 maj 2015

08.00 Avresa med buss från Rosenlunds Herrgård
Förmiddagsfika med smörgås och kaffe/te

11.00 Samling vid stora slottsentrén där trädgårdsmästaren möter upp för visning av trädgård
Guidad visning av slottet

13.00 Sopplunch i Storstugan

14.00 Fri tid till besök i trädgårdsshop mm.

15.00 Resan hem påbörjas. Om tid finns besöker vi Marsipanfabriken på vägen hem

18.00 Tillbaka i Jönköping

Pris 400 kr för medlemmar och 500 kr för icke medlemmar.
I priset ingår resa, förmiddagsfika slottsvisning och lunch. Eftermiddagsfika ingår inte.

Anmälan genom inbetalning till föreningens bankgiro 451-7538 senast 2015-05-18.
Kom ihåg att ange namn och telefonnummer.

Kontaktperson Rolf Johnson 070-347 55 72.

Läs mer om Tjolöholms slott: http://www.tjoloholm.se

10 04, 2015

Handlingsplan verksamhetsåret 2015

Av |2017-03-01T22:12:31+01:002015-04-10|Kommentarer inaktiverade för Handlingsplan verksamhetsåret 2015

Under 2015 kommer föreningen att minska på programverksamheten. Detta med anledning av att Jönköpings kommun har för avsikt att påbörja renoveringen av Herrgården. Så vi har inte tillgång till den

Föreningen kommer att medverka vid Rosens dag 2015.

Lördagen den 30 maj månad arrangeras en resa till Tjolöholm slott för föreningens medlemmar. Ansvariga för denna är Rolf Johnson och Lennart Angselius, som även kommer att guida oss under resan. *)

Eventuellt ordnas ett kulturarrangemang tillsammans med Kulturskolan under sensommaren.

Föreningen skall framföra önskemål till Kommunens ledning om att vi är positiva till att medverka till framtagning av en handlingsplan för ”Rosenlunds herrgårds liv och innehåll”.

Föreningens styrelse sammanträder vid behov.

Information till medlemmar sker på föreningens hemsida eller under föreningskontakten i JP.

*) Mer information om resan kommer att finnas på hemsidan och under föreningskontakten. Kontaktperson är Rolf Johnson 036-176072 om ni redan nu vill anmäla er.

28 04, 2014

Jönköpings kommun behåller herrgården

Av |2015-04-16T11:27:42+02:002014-04-28|Kommentarer inaktiverade för Jönköpings kommun behåller herrgården

Torsdagen den 24 april 2014 tog kommunfullmäktige i Jönköpings kommun beslutet att Rosenlunds Herrgård behålls i kommunens ägo.

I förslaget till beslutet användes formuleringen att herrgården ”i huvudsak ska användas för internt bruk”. Styrelsen i Rosenlunds Herrgårds Vänner reagerade på formuleringen och i en artikel i JP samma dag som beslutet togs skrev Vännerna i Jönköpings-Posten om oron över att herrgården inte kommer att vara öppen för allmänheten.

Jerry Hansson (V) fick till slut hela fullmäktige med sig när han i ett tilläggsyrkande föreslog en ny formulering. Herrgården ska även vara till för ”offentliga arrangemang”.
Vännerna vill tacka Jerry Hansson som föreslog förändringen, vi vill tacka kommunstyrelsens samtliga medlemmar som inte motsatte sig tilläggsyrkandet och vi vill tacka hela fullmäktige som enhälligt antog Jerrys förslag.

Tack för att ni tänkte om och tänkte rätt och beslutade som följer:
”Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram underlag för hur Rosenlunds Herrgård kan restaureras för att användas som intern konferensanläggning och för offentliga arrangemang, att beaktas i förslag till verksamhets- och investeringsplan för 2015-2017”.
Nu ser vi fram mot ett bra förslag från tekniska nämnden om renovering enligt alla konstens regler för en kulturklenod som Rosenlunds Herrgård. När det gäller innehållet så är det vår förhoppning att även Vännerna får vara delaktiga.

Styrelsen för Rosenlunds Herrgårds Vänner

10 03, 2014

Bästa Herrgårdsvänner!

Av |2014-03-10T11:09:22+01:002014-03-10|Kommentarer inaktiverade för Bästa Herrgårdsvänner!

Nu verkar det, som att ett mer än 10-årigt arbete med att bevara Rosenlunds Herrgård i till glädje för oss alla kommuninnevånare och besökare, ger utdelning. Det var en glädje att den 7 mars 2014 vara med på presskonferensen i herrgården och tal del av utredaren Andreas Zeidlitz föredragning och kommunalrådet Anne-Marie Nilssons positiva uttalande om framtiden för Herrgårdsområdet med Rosariet, Herrgården och Posses park som en enhet till glädje för oss alla kommuninnevånare och besökare. Nu skall förslaget dras igenom alla kommunala instanser och antas, av som jag hoppas ett enigt fullmäktige. Det är först då som vi kan glädjas på riktigt.
Läs gärna rapporten på kommunens hemsida genom att följa länken nedan

http://www.jonkoping.se/nyheterna/nyhetsarkiv/utredningenomrosenlundsherrgardsframtid.5.5b87f5c1449c80141c20.html

Även JP har på sin hemsida www.jonkopingsposten.se ett sammandrag av utredningen.

Tack alla er som har bidraget och bidrar till att vi får behålla Rosenlunds Herrgård som inspirationskälla även för framtida generationer. Nu gäller det att inte snubbla på målsnöret!

Lena Wahlgren
ordförande