Juni 2015

Många av er medlemmar undrar vad som händer. Här kommer kortfattat den information vi har.

Tekniska kontoret har delat upp arbetet med Herrgården, Posses park och gamla Stallet på tre olika handläggare. Arbetet med Herrgården håller Daniel Islann i.

Hur går det då med Herrgården? Invändigt har man tagit bort de ändringar, som gjorts på 30-50 – talen. Det har givit kunskap till vad som måste göras, så att man tillsammans med antikvariska myndigheter kan ta fram ett anbudsunderlag. Därefter skickas anbudsförfrågan ut enligt lagen om offentlig upphandling. När anbud antagits kan man sätta igång arbetet. Förmodligen blir det någon gång nästa vår.

• Posses park ansvarar Björn Kallin för. Här finns framtaget ett förslag om hur man i etapper skall kunna renovera den. Några pengar för det arbetet finns inte avsatt i kommunens budget.
• Stallet ansvarar Daniel Håkansson för. Även här finns ritningar över hur man skulle kunna bygga om, men inte heller här är några pengar avsatta.

För över ett år sedan beslutade fullmäktige att Herrgården ska vara kvar i kommunal ägo. Den ska både användas som intern konferensanläggning och för allmänheten till olika offentliga arrangemang. Vi i styrelsen har efterlyst att kommunen tar ett helhetsgrepp om Herrgårdsområdet med alla byggnader och Rosariet till en plats där människor kan mötas. Våra förslag på kort sikt är följande:

• Att man tillsätter en projektledare som håller ihop de olika delprojekten till en helhet och även ser till att man söker olika bidrag.
• Att man tar fram en plan och ett handlingsprogram för ”Rosenlunds herrgårds liv och innehåll” i framtiden. Det är nödvändigt för att kunna söka olika bidrag

Vi har uppvaktat ansvariga politiker om detta. Tyvärr har vi ännu inte sett något resultat i den riktningen.

Som vi meddelade på vårt årsmöte i april kommer föreningen att minska på programverksamheten eftersom vi inte längre har tillgång till Herrgården. För er information så blev vi tyvärr tvungna att ställa in vår resa till Tjolöholm på grund av för litet intresse. Det kändes lite trist, men vi får ta nya tag!

På Rosens dag 5 juli mellan kl. 13–17 har tekniska lovat att ha Herrgården öppen så att man får titta in och se hur det ser ut nu. Du kommer då att träffa Daniel Islann, några i styrelsen samt medlemmar.

Fortsättningsvis kommer vi att informera på föreningens hemsida (www.rosenlundsherrgard.se) eller under föreningskontakten i JP.

Vi önskar er alla en trevlig och härlig sommar och ser fram mot att hela Rosenlunds Herrgårdsområde en dag blir färdigt till en fantastisk helhet.

Föreningen behövs fortsatt som påtryckare!

Styrelsen för Rosenlunds Herrgård

Om du glömt att betala årsavgiften så blir vi glada om du sätter in 100 kr på BG 451-7538. TACK!