Föreningen kallar till årsmöte den 17 april. kl. 16.00 på Lindgården i Jönköping.
Klicka här för att läsa kallelsen.

Se också bifogad årsredovisning för verksamhetsåret 2015.
Årsredovningen kommer att kompletteras med underskrifter inom kort.