Artikel i Jönköpingsposten den 24 september 2016

Under nässlor och gräs utanför Rosenlunds Herrgård vilar den gustavianska park som hörde till huset under dess glansdagar.
“Strax under grästorvorna ligger det mesta. Grusgångarna ligger här, man har bara höljt över dem”, pekar arkeolog
Claes Pettersson när han kliver fram bland gräs och ogräs.

Läs mer:

http://www.jp.se/article/nu-ska-herrgardsparken-fram-i-ljuset/