Torsdagen den 24 april 2014 tog kommunfullmäktige i Jönköpings kommun beslutet att Rosenlunds Herrgård behålls i kommunens ägo.

I förslaget till beslutet användes formuleringen att herrgården ”i huvudsak ska användas för internt bruk”. Styrelsen i Rosenlunds Herrgårds Vänner reagerade på formuleringen och i en artikel i JP samma dag som beslutet togs skrev Vännerna i Jönköpings-Posten om oron över att herrgården inte kommer att vara öppen för allmänheten.

Jerry Hansson (V) fick till slut hela fullmäktige med sig när han i ett tilläggsyrkande föreslog en ny formulering. Herrgården ska även vara till för ”offentliga arrangemang”.
Vännerna vill tacka Jerry Hansson som föreslog förändringen, vi vill tacka kommunstyrelsens samtliga medlemmar som inte motsatte sig tilläggsyrkandet och vi vill tacka hela fullmäktige som enhälligt antog Jerrys förslag.

Tack för att ni tänkte om och tänkte rätt och beslutade som följer:
”Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram underlag för hur Rosenlunds Herrgård kan restaureras för att användas som intern konferensanläggning och för offentliga arrangemang, att beaktas i förslag till verksamhets- och investeringsplan för 2015-2017”.
Nu ser vi fram mot ett bra förslag från tekniska nämnden om renovering enligt alla konstens regler för en kulturklenod som Rosenlunds Herrgård. När det gäller innehållet så är det vår förhoppning att även Vännerna får vara delaktiga.

Styrelsen för Rosenlunds Herrgårds Vänner