Under 2015 kommer föreningen att minska på programverksamheten. Detta med anledning av att Jönköpings kommun har för avsikt att påbörja renoveringen av Herrgården. Så vi har inte tillgång till den

Föreningen kommer att medverka vid Rosens dag 2015.

Lördagen den 30 maj månad arrangeras en resa till Tjolöholm slott för föreningens medlemmar. Ansvariga för denna är Rolf Johnson och Lennart Angselius, som även kommer att guida oss under resan. *)

Eventuellt ordnas ett kulturarrangemang tillsammans med Kulturskolan under sensommaren.

Föreningen skall framföra önskemål till Kommunens ledning om att vi är positiva till att medverka till framtagning av en handlingsplan för ”Rosenlunds herrgårds liv och innehåll”.

Föreningens styrelse sammanträder vid behov.

Information till medlemmar sker på föreningens hemsida eller under föreningskontakten i JP.

*) Mer information om resan kommer att finnas på hemsidan och under föreningskontakten. Kontaktperson är Rolf Johnson 036-176072 om ni redan nu vill anmäla er.