Rosenlunds Herrgårds Vänner (RHV) höll årsmöte söndagen den 17 april 2016 på Lindgården, Jönköping.

Ett trettiotal medlemmar kom till mötet för sedvanliga årsmötesförhandlingar. Till ordförande för årsmötet valdes Anders Jörgensson, ordf Tekniska nämnden.
Föreningens tidigare styrelse omvaldes samt utökades med två nya styrelsemedlemmar. Den nya styrelsen utgörs av Lena Wahlgren, ordf., Christina Almgren, Lennart Angselius, Carin Boman, Rolf Johnson, Birgitta Nilsson, Pelle Rudenstam, Erik Sterner och Thorbjörn Tjäder.

Efter själva förhandlingarna berättade Daniel Islann från Tekniska kontoret om hur upprustningen av Herrgården fortskrider. Ritningar på den nya planlösningen, som i vissa delar återställer den gamla rumsindelningen, och foton från upprustningen visades liksom även detaljer på materialval, framtagning av gammal puts, de gamla golven mm.
Arbetet sker i samarbete med Anders Franzén, Länsmuseet.

Pelle Rudenstam tackades särskilt för allt arbete han lagt ner för att behålla Herrgårdens själ vid renoveringen.

Medlemmarna informerades också om att föreningen även under 2016 kommer att ha en begränsad verksamhet då herrgården inte är tillgänglig.

Klicka här för att se presentationen.