Rosenlunds Herrgård

Jönköpings kommun har renoverat Rosenlunds Herrgård invändigt under 2015 och 2016. Därför har Rosenlunds Herrgårds Vänner (RHV) inte haft tillgång till herrgården efter den 1 januari 2015. RHV är en ideell förening som arbetar för att Jönköpings Kommun ska öppna herrgården för allmänheten. Hela området med rosariet, herrgården och den nyupptäckta gustavianska parken från 1700-talet är Jönköpings vackraste plats med strandtomt och en fantastisk vätterutsikt. Trädgårdsturism är stort idag. Området kommer att locka många turister till Jönköping. Som medlem i Rosenlunds Herrgårds Vänner är du välkommen med förslag på föreningens fortsatta arbete

Årsmöte 25 februari 2018

Herrgårdsvän!

Du kallas härmed till årsmöte söndagen den 25 februari 2018 kl 16.00 på Lindgården, Jönköping.

Klicka här för att läsa mer!

Styrelsen – Rosenlunds Herrgårds Vänner

Söndagar på Herrgården!

Rosenlunds Herrgårds Vänner bjuder in till följande söndagar i Herrgården!

4 februari, 18 mars och 8 april kl. 16.00

Klicka här för att läsa mer om programmet!

Restaurering av herrgården

Under 2015-2017 återskapades den 230 år gamla herrgårdsbyggnaden varsamt steg för steg.  I februari 2017 återinvigdes herrgårdsbyggnaden på Rosenlunds herrgård med anor från 1700-talet.